Gå med Borådet!

Gripen needs you!

Vad roligt att du hittat hit! Om du har hittat hit så hoppas vi såklart på att du faktiskt vill engagera dig. Då har man ju såklart en del frågor, här kommer några svar på några frågor. 

Vad gör Borådet?

Borådet jobbar för att förbättra trivseln på Gripen och arbetar gemensamt med KOMBO, som är vår hyresgästförening (delägt av alla kårer på LiU och företräder studenter vid studentboenden i Linköping och Norrköping) och Studentbo för att boendekvaliteten hålls hög.

Som medlem i Borådet är man länken mellan de boende och främst KOMBO och Studentbo (vår hyresvärd).

Borådets huvuduppgifter

  • Delta vid ett terminsmöte per termin med de olika boråden i Norrköping, KOMBO och Studentbo.
  • Administrera äskningar från boende på Gripen, vilket i stort går ut på att se till så att äskningarna är korrekta, skicka vidare till Kombo och slussa vidare pengar till de boende som gjort inköp när äskningen är godkänd. 
  • Vanligt är också att Borådet besvarar enklare frågor från boende på Gripen och arbetar med trivselfrågor. Exempelvis arbetade vi fram festregler och annat stödmaterial för att göra köksgemenskaperna bättre.

Andra saker man kan göra i Borådet

  • Sitta med i referensgruppen för hyresförhandlingar (valfritt).
  • Hittar på kul event för de boende.
  • Vad man själv tycker är viktigt att göra…

Hur mycket tid lägger man ner?

Vi har historiskt sett lagt ner uppskattningsvis 10 timmar per månad, lite beroende på hur många äskningar som är aktiva och hur mycket man i Borådet vill göra utöver enbart äskningar.

Får man betalt?

Nej! Men man kan anordna arrangemang och nån fest per år för de boende, allt man gör måste dock vara för alla boende på Gripen till nytta. Borådet får även ett terminsbidrag från KOMBO som man kan välja att disponera hur man vill.

Behöver man någon erfarenhet?

Om du nyinflyttad eller har bott på Gripen länge spelar ingen roll, det enda som behövs är en önskan att göra Gripen en bättre plats att bo på! Vi lovar dessutom att det är ett väldigt givande uppdrag som kommer att se bra ut på ditt CV!

Klart du är intresserad! – Hör av dig!

Om du känner att detta kan bli kul, tveka inte att skriva ett mail till boradgripen@gmail.com eller till oss på Facebook (https://www.facebook.com/borad.afgripen). 

sv_SESvenska