Äskningar

Information om hur ni äskar till era allrum

Det finns en möbelfond som administreras av KOMBO från vilken det är möjligt att äska pengar till inredning av gemensamma utrymmen mm.

Här finns äskningsmallar och information om äskningar

sv_SESvenska