Dokument

Här kommer viktiga dokument att finnas

  • Stadgar
  • Äsknings-mall
  • Protokoll från styrelsemöten och årsmöten

Äskningsdokument

Här finns äskningsmallar och information om äskningar

Ordnings- och festregler mm.

Här finns bland annat Gripens festregler och material som kan användas för att stärka samarbetet i kök och allrum

Årmöteshandlingar

Här finns handlingar till Borådets senaste årsmöte. Alla boende på Gripen är medlemmar och har rösträtt

Stadgar

Här kan du läsa våra stadgar.

sv_SESvenska